Vaše Score: 0, rekord: 0.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde